top of page

Werkpost elektro-pneumatica

Aan de hand van deze modulaire didactische opstelling kunnen de basisprincipes en componenten van pneumatische en elektro-pneumatische installaties aangeleerd worden.

Pneumatische circuits kunnen opgebouwd worden aan de hand van diverse cilinders en kleppen. Ook de elektronische aansturing van de installatie kan op deze opstelling getraind worden.


CVO MIRAS Brugge

CVO MIRAS Ieper

bottom of page