top of page

Simulator CNC-verspaningstechnieken

De CNC simulator geniet het voordeel dat zonder investeringen in grote machines, een cursist kan leren draaien en frezen in een virtuele omgeving. Geen probleem dus met verspilling van materialen


VDAB Ieper

bottom of page