top of page

Lascobot

De lascobot zorgt voor interactie tussen mens en machine met in acht name van alle veiligheidsregels. Anders dan de robot, staat de cobot niet in een afgeschermde cel. Hier werken mensen en machine samen. De cobot wordt gebruikt voor specifieke opdrachten (niet zoals de robot die voor repetitieve opdrachten of grote reeksen wordt gebruikt, cf. de robot).


VDAB Brugge

bottom of page